Az MTTSZ támogatja a Magyar Regionális Tudományi Társaság közleményét


2 perc elolvasni

A Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége reményét fejezi ki Miniszterelnök Úr nyílt levele alapján, 

amit a "Lendület kutatócsoportnak" írt, hogy

  1. az ipar innovációs hozzáadott értékére közvetlenül ható, azt növelni tudó és hivatott tudományágakra vonatkozik a kormányzati beavatkozás a finanszírozási, támogatási rendszerben;
  2. a kormányzati gyakorlati végrehajtás ezzel együtt és emellett azonban biztosítani fogja valamennyi MTA kutatóintézetnek - lényegében eddig is az állami költségvetésből fizetett - alkalmazottai: a tudományos kutatók és a tudományos tevékenységet segítő és intézményfenntartói munkát végző alkalmazottak jelenlegi bérét és javadalmazását, továbbá ezek arányos fejlesztését az értékállóság és a gazdaság fejlődés mértéke szerint.
  3. azok a MTA tudományos intézetek, műhelyek, amelyeknek nincs közvetlen ráhatásuk az ipari innovációra, mint amilyenek a humán tudományok többsége, köztük a regionális tudományoké, a szakmai-tudományos tevékenységükhöz a jelenlegi és a meglévő hosszú távú tudományos terveik szerint változatlanul megkapják az állami támogatást az eddig tervezett mértékben és nagyságrendben.
  4. hogy az állam ezek biztosítása után, azon felül tendert, pályázatot ír ki a kutatóintézetek számára a többlet tudományos tevékenységet magába foglaló, a tudományos eredmények gyakorlatba való átültetésre, az ipar innováció fejlesztését, a versenyképesség növelését szolgáló tudományos tevékenység indukálásra, elismerésére.
  5. hogy a Kormány képviselői kellő és érdemi tárgyalási, együttműködési készséggel és a tudományágakra oly módon disztingváltan, hajtják végre a határozatát, amelynek során a tudományos autonómiát axiómaként kezelik, továbbá biztosítják a stabil működésüket legalább a jelenlegi feltételekkel azon intézetek és műhelyek számára, amelyek az ipari és más ágazatok innovációjához, tudományuk hatása a versenyképességében nyilvánvalóan a tudományág sajátossága miatt nem vehető figyelembe. Ha ez nem így lesz, akkor a tudomány minősége azt megsínyli, az eredmény álságos, a racionalizáció irracionális eredménnyel fog járni, a szabályozási cél megvalósítása célt fog téveszteni.
  6. hogy az intézményi műszaki-technikai, adminisztrációs tevékenységnek a tudományos munkát és autonómiát nem korlátozó, hanem inkább segítő keretét nem lépi túl az állami beavatkozás.

Ezekkel együtt támogatja az MTTSZ a Magyar Regionális Tudományi Társaság nyilatkozatát.

Budapest, 2019. 02. 15.

Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége


Közlemény

A Magyar Regionális Tudományi Társaság nyilatkozata a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatának átalakításával kapcsolatosan

"Az elmúlt hónapokban megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóintézeti hálózatának kormányzati kezdeményezésű, de szakmai egyeztetést és az átalakítást megelőző hatástanulmányokat mellőző átszervezése. A Kormány átalakítási tervezete nemcsak a kutatóintézeti hálózatot szakítaná el az MTA-tól, hanem a költségvetési törvényben garantált alapfinanszírozást is elvonná az intézményhálózattól. Ezzel a kutatóintézeti hálózat autonóm működésének alkotmányos feltételeit lehetetleníti el. Az új pályázati rendszer a működés eddigi szerény anyagi feltételeit sem biztosítaná, és a pályázati konstrukció révén egyenlőtlen versenyfeltételeket teremtve, súlyos egzisztenciális bizonytalansággal fenyegeti a kutatóhálózat ötezer dolgozóját. Az MTA kutatóintézeti hálózatának teljesítménye nemzetközi összehasonlításban kimagasló, ezért fontosnak tartjuk ennek megőrzését.

A Magyar Regionális Tudományi Társaság szoros szakmai kapcsolatokat ápol az MTA több intézetével, kiemelten a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjával (KRTK), azon belül pedig a Regionális Kutatások Intézetével (RKI), amely a magyar regionális tudomány nemzetközi hírű és jelentős szakmai elismertséggel bíró intézménye. Az RKI a hazai regionális tudományi műhelyek között vezető szerepet tölt be, nemcsak méreténél fogva, hanem mert az ország különböző régióiban van jelen, értékes helyi tudással és beágyazottsággal rendelkezik, továbbá a területi kutatásokhoz nélkülözhetetlen interdiszciplináris megközelítésre képes.

A Magyar Regionális Tudományi Társaság kinyilvánítja a teljes akadémiai kutatóhálózat iránti szolidaritását, és támogatja, hogy az intézetek az MTA keretében működjenek tovább. Fontosnak tartjuk, hogy a kutatóhálózat jövőbeli reformját, hatékonyságának növelését megalapozott hatásvizsgálatok előzzék meg. Bízunk abban, hogy az MTA vezetése és a minisztérium bölcs belátással képes lesz a kialakult helyzet konszenzusos megoldására.

MRTT Elnökség – Pécs, 2019. február 15."