iNNOVÁCIÓ&iDENTITÁS települési, vidéki, regionális dimenzióban


2019
2019

Tudj meg többet


TARTALOM


I. FEJEZET  / BEVEZETŐ ÉS A MEGNYITÓ ELŐADÁSOK

iNNOVÁCIÓ & iDENTITÁS települési, vidéki, térségi dimenzióban * SZILVÁSSY ISTVÁN a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetségének elnöke

SZOLGÁLTATÁS ALAPÚ MOBILITÁS * Emerita Prof. DR. TÁNCZOS LÁSZLÓNÉ az MTA Doktora, Széchenyi Díjas Budapesti Műszaki Egyetem

INNOVÁCIÓ ÉS FEJLŐDÉS * DR. GÁL ZOLTÁN az MTA Regionális Tudományi Bizottsági Tagja, Magyar Regionális Tudományos Társaság Elnöke, Egyetemi tanár

IDENTITÁS TÉRSÉGI DIMENZIÓBAN * DR. PÉTI MÁRTON PhD Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajzi, Geo-ökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet vezetője, Nemzetstratégiai Kutatóintézet Stratégiai, Kutatási és Koordinációs Igazgatóság igazgatóhelyettese

IDENTITÁS ÉS RÉGIÓ * DR. SZILÁGYI FERENC PhD Partiumi Katolikus Egyetem Dékánja, Partiumi Területi Kutatások Intézete Igazgatója

II. FEJEZET  / INNOVÁCIÓRÓL, IDENTITÁSRÓL A FELMÉRÉSEK DIMENZIÓJÁBÓL

Tudomány a társadalmi innováció szolgálatában * DR. AGORA ZSUZSANNA Pécsi Tudományegyetem BTK Dékáni Hivatal Kultúra – Identitás - Történelem Interdiszciplináris Kutatócsoport tudományos munkatársa

Okos városok mint az innováció fellegvárai? * BOJTOR ANDRÁS Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar VTK IKMI projektvezető

Magyar nagyvárosok vállalatainak kötődése és identitás-jellemzője az innováció-orientáltság tükrében *DR. BUGOVICS ZOLTÁN Széchenyi István Egyetem egyetemi docens

Az innovatív vállalatirányítás fenntarthatósági és ökomenedzsment szempontú elemzése * CZIKKELY MÁRTON Tanársegéd, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Az innovációs kultúra vállalati megítélése Magyarországon * HABIL. DR. KOLTAI ZOLTÁN Pécsi Tudományegyetem dékán-helyettes, KPVK, Vidékfejlesztési Intézet docens

Okos települések támogatása a Digitális Jólét Programban: képzés, piactér, pilotok * TÓTH MARCELL Civitas Sapiens Műhely szakértője

III. FEJEZET  / MITŐL FALU EGY KÖZSÉG ÉS MI AZ IDENTITÁSA A XXI. SZÁZAD BELÁTHATÓ ELSŐ FELÉBEN?

A „Nagy László” Modern Falu- és Agrár-településfejlesztési program-tervezet

Falufejlesztési trendek a XXI. században * BÉRCZI SZABOLCS Szent István Egyetem Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola Phd hallgató, településtervező

Natúrparkok mint a tájszintű együttműködések kihívásai * DR. SZILVÁCSKU ZSOLT PhD Magyar Natúrpark Szövetség alelnöke

Hozzászólások * DICSŐ LÁSZLÓ Alsómocsolád Község Polgármestere, CSURGÓ BERNADETT MTA Társadalomtudományi Kutató Központ ID kutatócsoport tagja, KOVÁCS TERÉZ, Dsc Professzor, PTE BTK Demográfia és Szociológia PhD Iskola vezetője, KERESZTESI JÓZSEF Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, DR. KOROMPAI ATTILA MTA Köztestületi tag, kandinátus, Corvinus Egyetem docense, SZILVÁSSY ISTVÁN Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége Elnöke, írásbeli hozzászólások: HATÁRVIDÉK DR. SZILÁGYI FERENC PhD Partiumi Katolikus Egyetem Dékánja, Partiumi Területi Kutatások Intézete Igazgatója, A MEGÉLHETÉST SEGÍTŐ ÉS A HAGYOMÁNY FENNTARTÁSÁT SZOLGÁLÓ FALUFEJLESZTÉSI PROGRAM1 KOVÁCS TERÉZ, Dsc Professzor, PTE BTK Demográfia és Szociológia PhD Iskola vezetője

IV. FEJEZET  / IDENTITÁS-RÉGIÓK-E A MAGYARORSZÁGI TERVEZÉSISTATISZTIKAI RÉGIÓK? MI MAGYARORSZÁG HELYZETE, SZEREPE A MAKRO-REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN?

Magyarországi regionális lehatárolások megújítása * SZILVÁSSY ISTVÁN Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetségének Elnöke

Az innováció- és identitásteremtés nehézsége néhány területi mutató tükrében * DEMETER ENDRE Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Kutatás-módszertani és Mérésügyi Iroda vezető szakértő

Digitális átalakulás Magyarországon és a Kárpát-medencében európai kontextusban * GYULAI TAMÁS IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft. klasztermenedzser

V. FEJEZET  / A SÍKBAN IS ÉS A TÉRBEN IS TÖBBDIMENZIÓJÚ VÁROSI INDIVIDUÁLIS ÉS TÖMEG-KÖZLEKEDÉSRE FELKÉSZÜLT-E A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, - RENDEZÉS, -MENEDZSMENT, A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET?

Szolgáltatás alapú mobilitás TÁNCZOS LÁSZLÓNÉ az MTA doktora, emerita professzor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék,

Innovatív személyközlekedési rendszerek és mobilitási szolgáltatások * DR. CSISZÁR CSABA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék egyetemi docense

VI. FEJEZET  / HOGYAN JÁRULHAT HOZZÁ A "KITERJESZTETT VALÓSÁG" TECHNOLÓGIÁJA A TELEPÜLÉS- ÉS A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MENEDZSELÉSÉHEZ?

A „kiterjesztett valóság” megoldások lehetőségei, példákon keresztül * BUDAHÁZY SZABOLCS ARworks kft. ügyvezető

„Kiterjesztett valóság” a múzeumban, kulturális örökség bemutatásában * SZ. FEJES ILDIKÓ MNM Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ Főosztályvezető

„Kiterjesztett valóság2 az önkormányzatok, települések szolgálatában* DR. HERENDY CSILLA Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem, Ergonómia és Pszichológia tanszék senior UX kutató


Kapcsolódó termékek