MEGALAKULT A BUDAVÁRI PALOTANEGYED FEJLESZTÉSI FÓRUMA


1 perc elolvasni

A kezdeményezést elindító Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége (MTTSZ) a második fórummal egy időben levélben kérte az akkori miniszterelnöktől, hogy az állami kezelő- és működtető szervek is képviseljék magukat...(link) Erre nem került sor.


Az MTTSZ-nek nincs nyilván sem közjogi, sem pénz-hatalma. Ha bevonják a döntés-előkészítő folyamatba, akkor át tudja adni mindazt az innovációs eredményt, ami hiányzik a Budavári Királyi Palota hasznosításával, tervezésével, működtetésével kapcsolatban. A net-en keringenek bizonyos, korábbi anyagai, azonban azok nem a településfejlesztési koncepcióról szóló jogszabály alapján készültek.

A Budavári Királyi Palota tényszerűen egy településrész, amelynek településfejlesztési koncepciójára, integrált településfejlesztési stratégiájára és a településrendezési eszközeire a jogszabály

Az MTTSZ reméli, hogy a több évtizedes budavári, hazai és külföldi szakmai tapasztalatokon alapuló innovációi a kormányzati döntés-előkészítési szakaszban ismertetésre és elismerésre kerül.