KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG


KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG

Az Európai Bizottság 2015. évi közleménye: Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv Hogyan tovább 2020-tól? Nem elfelejtendő, hogy vannak a színes gazdaságok: fekete, barna, fehér, illetve, zöld és a kék, ami Magyarország és a Kárpát medence kiaknázatlan lehetősége.

Körforgásos gazdaság

Mi az a körforgásos gazdaság (dióhéjban)?

(forrás: Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége)
A körforgásos gazdaság irányába történő elmozdulás az elmúlt években vált az EU környezetvédelmi és gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb célkitűzésévé. A lineáris gazdasági modellben – amely szerint ma még a gazdasági folyamatok többsége működik – a természeti erőforrásokból, elsődleges nyersanyagokból állítják elő a termékeket, amelyek a használatot követően hulladékká válnak, és a bennük lévő anyag és energia örökre elveszik, kikerül a rendszerből, amivel folyamatosan csökken a rendelkezésünkre álló – nem megújuló – természeti erőforrások mennyisége.

linearis gazdasagLineáris gazdaság

Körkörös gazdaságKörforgásos gazdaság


Ezzel szemben a körforgásos gazdasági modellben minden nem megújuló anyag zárt körben kering. A modellnek nagyon fontos része a környezetbarát terméktervezés (ökodizájn), amely során a termékeket már az életciklusuk további szakaszait szem előtt tartva úgy tervezik meg, hogy minél tartósabbak, javíthatók,újrahasználhatók, illetve hulladékká válásukat követően hasznosíthatók legyenek. A körforgásos gazdaság megvalósításában rendkívül fontos szerepe van a lakosságnak is, mert tartós termékek vásárlása, javíttatás, újrahasználat, illetve újrahasználatra történő átadás révén ők tudják biztosítani a termékek lehető legjobb kihasználását, hogy ezek minél később váljanak hulladékká, a termékek hulladékká válását követően pedig a szelektív hulladékgyűjtés révén elsősorban ők teszik lehetővé a hulladék újrafeldolgozását (anyagában történő hasznosítását). Az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatás területén és a közintézmények esetében ugyanilyen fontos az anyaghatékonyság és a keletkező hulladékok elkülönített gyűjtése. A körforgásos gazdaságban ideális esetben a keletkező hulladék közel teljes mennyisége hasznosul, másodlagos nyersanyagként visszakerül az ipari termelésbe, és elsődleges nyersanyagok – akár megújulók, akár nem – csak akkor kerülnek felhasználásra, ha másodlagos nyersanyagok nem állnak rendelkezésre1. A körforgásos gazdasági modell valójában nem újdonság, hanem egyfajta visszatérés a természet rendjéhez, hiszen a természetben szinte minden anyag (kémiai elem) körfolyamatokban vesz részt, és nincs hulladék: minden folyamat végterméke egy másik folyamat kiindulási anyaga.

Körforgásos gazdaság: Az új szabályok révén az EU globális szinten élenjáróvá válik a hulladékgazdálkodás és az újrafeldolgozás terén

Brüsszel, 2018. május 22.

A mai napon az uniós tagállamok ambiciózus intézkedéseket fogadtak el annak érdekében, hogy a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályok az EU szélesebb körű körforgásos gazdaságpolitikájának részeként megfeleljenek a jövőbeli kihívásoknak. (tovább)

Körforgásos Gazdaság Platform  2018. november 29-én hivatalosan is megalakult Magyarországon. (tovább)Kék gazdaság

A Kék Gazdaság a régiók számára is esélyt ad arra, hogy egy, a természettel is összhangban lévő fejlődési pályára állhassanak rá. Alkalmat teremt a városok és a falvak, a tudományos, a közigazgatási, az üzleti és a civil szféra összefogására, a közös cselekvésre. Mindezt hosszú távon, tartósan, a saját erőforrásaira alapozva, környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt fenntartható módon teheti meg.

A Kék Gazdaság célja a természet által inspirált tudományos elképzeléseknek, innovációknak a gyakorlati megvalósítása. Ezek az innovációk megváltoztatják a jelenlegi, törzs-kompetenciákon alapuló menedzsment-modelleket. A többszörös innovációk többszörös készpénzforgalmat generálnak, az összes alapvető szükségletre megoldást hoznak a helyben található eszközök, környezeti feltételek segítségével. Ezek az alapszükségletek: iható víz, élelem, munka és egészséges menedék. Munkahelyeket teremtenek, és a társadalmi tőkét növelik. A Kék Gazdaság mint egy új gazdasági működési elv vállalkozók tömegét inspirálhatja majd arra, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, és amikor majd az emberek ezrei, milliói térnek át az új játékszabályokra, akkor válhat ez az új alapokon álló gazdasági rendszer a jövő meghatározó gazdasági modelljévé. A Kék Gazdaság a vállalkozóknak a gazdaság összes ágazatában az innovációk százait ajánlja, amelyek megváltoztatják a piacok játékszabályait, a tápanyagok és energia teljes hasznosulását ígérik, és kiszűrik a fenntarthatatlan termékeket és folyamatokat.


A Kék Gazdaság alkalmas arra, hogy a jelenleg elszigetelten működő kutatási területek, mint a regionális fejlődés, a tudásátadás, a versenyképesség, a gazdasági fejlődés modellezése új alapokon integrált rendszert alkothassanak. Egymást kiegészítve olyan egységes gazdasági modellt alkothatnak, amely lehetőséget teremt az elmélet és a gyakorlat párhuzamos fejlesztésére, és egy igazán fenntartható, jövőbe mutató gazdasági elmélet és gyakorlat megteremtésére.


A Kék Gazdaság jelentős mértékben elősegítheti egy olyan, több tudományterületet magában foglaló kutatási központ, mint az egyetem egységei, karai közötti integrációt, hiszen a száz innováció az élet szinte valamennyi területét átfogja. Így orvosi eszközök, eljárások éppúgy megtalálhatók benne, mint a mezőgazdasági, építészeti, ökológiai, biológiai alkalmazások.

Günter Pauli, a Római Klub tagja a Kék Gazdaság című könyvében egy olyan gazdasági rendszert vizionál, ami nem termel hulladékot, nincs káros-anyag-kibocsátása, mégis munkahelyeket teremt, társadalmi tőkét épít és nem jár magasabb költségekkel. A könyvében megjegyzi, hogy – bár száz millió munkahelyet ígér, de - ha egy nagyságrendet téved, akkor is hatalmas lehetőség rejlik ezekben az innovációkban. Úgy gondolom, hogy ez a nagyságrendi tévedés nemcsak lefelé, hanem felfelé is elképzelhető, hiszen olyan gondolkodásmódot ültet el az emberekben, amely teljesen új területeken indíthat el legalább olyan jelentőségű változtatásokat, amelyekről a könyvben szó van. (forrás)